Personuppgifts­policy

Maxemal Fastigheter

Översikt

Här kan du läsa om hur vi hanterar personuppgifter på webbplatsen

Denna personuppgiftspolicy, även kallad sekretesspolicy, innehåller regler och riktlinjer för den behandling av personuppgifter som görs av Maxemal Fastigheter AB  i egenskap av personuppgiftsansvarig samt personuppgiftsbiträde, oavsett vilken typ av personuppgifter det är fråga om och vems personuppgifter det rör.

Personuppgiftspolicyn gäller för vår hemsida:
maxemal.se


Personuppgiftspolicy för maxemal.se

Varför ska jag läsa denna sekretesspolicy?

Denna policy beskriver hur Maxemal Fastigheter AB samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter via vår webbplats: maxemal.se.
 

Vilken information samlas in om mig?

Information samlas in via webbformulär på webbplatsen maxemal.se för att kunna hjälpa dig att få svar på dina frågor. Information som samlas inkluderar:

  • Email
  • Namn
  • Frivilligt meddelande där du själv väljer vilken information du lämnar

 

Hur kommer informationen att användas?

För att hjälpa till med förfrågningar som skickas in via formulär på webbplatsen. Och för att kunna kontaktakta dig med ett svar. Endast information som behövs för att tillhandahålla våra tjänster till dig kommer att samlas in.
 

Hur länge sparas informationen?

Information som används för att besvara förfrågningar behålls till dess behandlingen av ärendet är klar. Eller tills du begär att den ska tas bort.
 

Med vem delas min information?

Din information delas inte med någon utomstående utan ditt medgivande.
 

Var lagras min information?

Din information lagras endast i lokal dator och backup. När det gäller mejlkonversation så kan den även sparas på webbhotellet Loopias e-postserver.
 

Vilka är mina rättigheter?

Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på personuppgifter om dig.

Rätt till rättelse: Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.

Rätt till radering: Du kan begära att dina personuppgifter ska radera. Undantag är uppgifter som ska sparas enligt lag.

Dataportabilitet: Du kan be att dina personuppgifter flyttas till någon annan IT-miljö, hos antingen ett annat företag eller till dig. Undantag är uppgifter som ska sparas enligt lag.

Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information eller att ta emot marknadsföring / utskick när som helst (om du givit detta). Antingen genom att avprenumerera från utskicket eller kontakta oss via e-post.

Klagomål: Du kan lämna ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att dina personuppgifter behandlats i strid med dataskyddsförordningen/GDPR.
 

Hur kan jag använda mina rättigheter?

Om du vill använda någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via e-post som finns längst ned i denna policy. Om du vill lämna ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten så behöver du kontakta dem.
 

Uppdateringar av denna policy

Denna policy kan komma att uppdateras och ändringarna kommer då att publiceras på denna webbsida. Den här policyn uppdaterades senast den: 11 augusti 2023.
 

Hur du kan ta kontakt

Om du har några frågor angående denna policy, din information, eller dina rättigheter så kan du ta kontakt via e-post: