Vår Vision

Maxemal Fastigheter

Ett aktivt fastighetsbolag för företag i Kungsbacka 

Maxemal är ett aktivt fastighetsbolag med långsiktiga ägare. 

Allt fokus ligger på hemmamarknaden här i Kungsbacka där det viktigaste för oss är att erbjuda moderna lokaler med rätt förutsättningar för näringslivet. 


Attraktiva, hållbara kontorslokaler

Vi på Maxemal brinner för att skapa hållbara och attraktiva arbets- och stadsmiljöer. 

Vi fokuserar dels på nyproduktion, dels på utveckling av befintliga fastigheter. Alltid i lägen som ökar våra  hyresgästers exponering och närvaro på marknaden. 

Att bidra med förutsättningar för en bra work/life balance ligger oss också varmt om hjärtat.

Vi på Maxemal tror på personligt engagemang och service